Home Page

Photo6 Page

Photo5 Page

Photo4 Page

Custom4 Page

Custom3 Page

Photo Page

Photo2 Page

Photo3

Custom

Catalog

Custom2

About

Contact

Favorite Links

Shopping Page

Whats New

Guest Book

15.02.2006.g....ICCD- Medjunarodni dan djece koja boluju od raka


SAOPCENJE NAMIJENJENO JAVNOSTIMA SVIJETA OD STRANE SVJETSKE KONFEDERACIJE RODITELJA I PRIJATELJA DJECE KOJA BOLUJU OD MALIGNIH OBOLJENJA- ICCCPO- Januar/Sijecanj 2006.g.

 

 

Udruzenje Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH je punopravni clan ICCCPO-a i ovo Saopćenje Vam prenosi u cjelosti uz dodatnu izjavu (kurziv) naseg Udruzenja

 

250 djece umire nepotrebno svaki dan od raka

 

                Zvanicna statistika (IARC- Medjunarodna agencija za istrazivanje malignih oboljenja- raka) procjenjuje da 80 procenata (%) djece kod kojih je dijagnosticiran rak zive u zemljama u razvoju gdje se rak cesce ne dijagnosticira ili nije na odgovarajuci nacin tretiran. Vise od polovine djece kod kojih se dijagnosticira rak u zemljama u razvoju umire od ove bolesti.

 

                Rak kod djece se najbolje lijeci sa ranom dijagnozom i pristupom najboljem tretmanu. Oko 75 % danas prezivi u zemljama u razvoju. No, kasna dijagnoza reducira sansu za oporavak, i bez specijalnog tretmana, dijete ce umrijeti.

 

                ICCCPO procjenjuje da ce do 100.000 djece umrijeti bespotrebno od raka svake godine zbog nedostatka pristupa optimalnom lijecenju- to je 250 djece svaki dan, vise od 10 svaki sat.

 

                U 2006.godini, ICCCPO provodi kampanju sa SIOP-om (Svjetska asocijacija Pedijatara Onkologa) i UICC (Unija za borbu protiv raka) kako bi podigao svjesnost o potrebi rane dijagnoze raka kod djece i pristup specijalistickim odjelima za dalje lijecenje, ukljuÄŤujuci i palijativnu brigu. U zemljama u razvoju to ce donijeti nadu desetinama hiljada djece koja se trenutno ne lijece na odgovarajuci naciin. Sto ranije dijete bude dijagnosticirano, vece su sanse za uspjesno lijecenje i oporavak.

 

                ICCCPO i SIOP je zajednicki uoblicila i odobrila poster Znaci raka za upotrebu za osnovno obrazovanje porodica, skola i lokalnih doktora. Svjetski dana borbe protiv raka je 04.02.. S obzirom da se UICC-  Medjunarodna unija za borbu protiv raka fokusirala na maligna oboljenja kod djece u 2006.g., ICCCPO i SIOP provode kampanju u 2006.g. izmedju 4.02. i 15.02.2006.g.

Udruzenje Srce za djecu koja boluju od raka u FBIH poziva sve institucije- skole, bolnice, klinike i sluzbe organa uprave u cijeloj Bosni i Hercegovini- Vlade na svim nivoima da tokom obiljezavanja 15.02.- Medjunarodnog dana djece koja boluju od raka ICCD- dana, uoblice aktivnosti koje ce na dostojan naÄŤin ici ka podizanju svijesti o postojanju problema malignih oboljenja kod djece. Pozovite nas i nasi predstavnici ce biti sa Vama kako bi Vam pomogli u realizaciji navedenih aktivnosti. Nase Udruzenje priprema takodjer odredjene aktivnosti (koncerte, modne revije, akcije volontera, rad na akciji izrade postera za 2006.g. pod nazivom Kroz moje oci- Dijete i skola- istovjetnost sa  akcijom provedenom sirom svijeta u 2005.g. Kroz moje oci- djeciji pogled- kako ja vidim svijet oko sebe o kojima cemo Vas obavjestiti do 15.01.2006.g.

 

 

Za Udruzenje Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH

Sabahudin Hadzialic

predsjednik

Sarajevo

BiH

 

Punopravni clan sa pravom glasa ICCCPO-a od 2003.g.

 

 

 

NAPOMENA:

 

-          ICCCCPO je Medjunarodna Konfederacija roditelja i prijatelja djee koja boluju od raka, koja predstavlja porodice i prijatelje djece oboljele od raka sirom Svijeta. WWW: http://www.icccpo.org

-          SIOP je Medjunarodno Drustvo Pedijatara Onkologa, predstavljajuci medjunarodnu medicinsku profesiju kada govorimo o malignim oboljenjima kod djece. WWW: http://www.siop.nl

-          UICC je Medjunarodna unija za borbu protiv raka, predstavljajuci globalnu kontrolu malignih oboljenja. WWW: http://www.uicc.org

-          IARC je Medjunarodna agencija za istrazivanje malignih oboljenja. WWW: http://www.iarc.fr  

 

Informacije o raku kod djece

                Informacije o malignim oboljenjima i njihovoj pojavi kod djece nisu u potpunosti dostupne. Zasnovano na dostupnim informacijama (od strane IARC) procjenjuje da se novih 160.000 slucajeva malignih oboljenja kod djece i 90.000 smrtnih slucajeva pojavi svake godine.

 

                Rak obuhvaca oko 100- 150 djece na jedan milion svake godine. Povecanje ovog odnosa sa porastom svjetske populacije sugerise da moze biti i do 225.000 slucajeva svake godine

 

ICCCPO procjenjuje da, zasnovano na principu incidentnog odnosa raka kod djece i broja djece u svijetu, smo trenutno suoceni sa 225.000 slucajeva godisnje.

 

                ICCCPO takodjer procjenjuje da do 100.000 od navedenog broja djece umire bespotrebno zbog nedostatka pristupa optimalnom lijecenju dosutpnom u razvijenim zemljama.

 

                75 % djece prezive u najamnjem roku od 5 godina ako im je dostupan pristup optimalnom lijecenju.

 

                Znaci raka- detalji su dostupni na ICCCPO WWW stranici: http://www.icccpo.org

 

 

                U dodatku Vam dostavljamo izgled jednog od postera u jpg. Formatu kao i fotografije i dio tekstova sa proslogodisnjeg obiljezavanja 15.02.- Medjunarodnog dana djece oboljele od malignih oboljenja u Bosni i Hercegovini- zavrsna manifestacija odrzana u Hotelu Grand u Sarajevu. Informacije o tome su na http://srcezadjecufbih.tripod.com/id23.html .

               

                Detalnjije informacije vezano za ICCD dan u Svijetu mozete dobiti ako kontaktirate ICCCPO (Anita Kleinesberger ili Geoff Thaxter- E- mail: secretariat@icccpo.org ).

250 children die needlessly every day from cancer

 

Official statistics (IARC) estimate that 80% of children are diagnosed with cancer live in developing countries where the childhood cancer is often either not diagnosed or not treated appropriately. More than half of the children that do get diagnosed in developing countries will die of their disease.

 

Childhood cancer is highly treatable with early diagnosis and access to the best treatment. Some 75% now survive in developing countries. However, later diagnosis reduces to chances of recovery, and with no specialist treatment, the child will die.

 

ICCCPO estimates that up to 100,000 children die needlessly from cancer each year because they lack access to optimal treatment that is 250 children every day, more than 10 every hour.

 

In 2006, ICCCPO is campaigning with SIOP and UICC to raise awareness of the need for early diagnosis of childhood cancer and access to a specialist child cancer unit for treatment, including palliative care. In developing countries it will bring hope to tens of thousands of children currently not properly treated. The earlier a child is diagnosed, the better the chance of successful treatment and recovery.

 

ICCCPO and SIOP have endorsed the “Signs of Cancer” poster for use in basic education for families, schools and local doctors.

 

Association “The Heart for the kids with cancer in FBiH” invites all institutions- schools, hospitals, clinics and Governments in Bosnia and Herzegovina on whole levels to, during the International Childhood day shape up acitivities which will go towards increasing of Public awaraness about the existing problem of childehood cancer. Please, do call us and our representatives will be with you to help you within the realisation of menitned acitivites. Our Association prepares also certain acitivities (concerts, fashion happenings, aciton of volunteers, work within the making of posters for 2006 under the title “Through my eyes- Child and school”- similarity with the action throughout the World in 2005 “Through my eyes- child view- how I see the world around me” about which we will inform you until 15.01.2006.

 

For the Asociation The Hart for the kids with cancer in FbIh

Sabahudin- Sabi Hadzialic

President

Sarajevo

BiH

 

Full member of ICCCPO since 2003

 

                                                                              Ends

 

For media information contact Anita Kleinesberger or Geoff Thaxter:

 

Note to editors:

 

ICCCPO is the International Confederation of Childhood Cancer Parent Organisations, representing families of children with cancer worldwide. www.icccpo.org

 

SIOP is the International Society of Paediatric Oncology, representing the international medical profession in childhood cancer. www.siop.nl

 

UICC is the International Union Against Cancer, representing the global control of cancer. www.uicc.org

 

IARC is the International Agency for Research on Cancer. www.iarc.fr

 

 

Notes on childhood cancer

Data on childhood cancer occurrence is largely unavailable. Based on the information available it is estimated (by IARC) that 160,000 new childhood cancers and 90,000 deaths occur each year.

 

Cancer affects around 100-150 children per million each year. Extending this rate to the world population of children would suggest there may be 225,000 cases per year.

 

ICCCPO estimates that based on incidence rate of childhood cancer and the number of children in the world, there are about 225,000 actual cases. ICCCPO also estimates that up to 100,000 of these children die needlessly because they lack access to optimal treatment available in developed countries.

 

75% of children with cancer survive at least 5 years when given access to optimal treatment.

 

“Signs of Cancer” details are available from the ICCCPO website.

 

Dates

International Childhood Cancer Day is 15th February.

 

World Cancer Day is 4th February. Because UICC have focused on childhood cancer in 2006, ICCCPO and SIOP are campaigning in 2006 between 4th and 15th February.

Image

Image